O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Coachów Polskich to  oddolna i społecznościowa inicjatywa ludzi, którzy podchodzą z pasją do coachingu i rozwoju. Reprezentujemy różne szkoły i podejścia do coachingu, a to wzbogaca dyskusje i twórcze podejście do tematu.  Zależy nam na wymianie i uczeniu się od siebie oraz rozwoju coachingu w Polsce.

Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym i każdy może do nas dołączyć. Osoby zainteresowane dołączeniem do naszej społeczności zapraszamy do zapoznania się z naszym statutem.

Składka członkowska za 1 rok wynosi 50zł.

Zobacz statut Stowarzyszenia:  Statut – dokument PDF
Zobacz kodeks Stowarzyszenia: Kodeks – dokument PDF
Sprawdź nas w bazie KRS: 0000418417:  http://krs.ms.gov.pl/
NIP: 525-25-32-012
Regon: 146115112

Stowarzyszenie posiada 5-osobowy Zarząd wybrany na spotkaniu założycielskim na kadencję trwającą 3 lata. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Obecny zarząd to:

  • Prezes Zarządu - Jacek Wiśniewski
  • Wiceprezes Zarządu - Iwona Sorbian
  • Członek Zarządu - Mariola Misiak
  • Skarbnik - Dorota Laner
  • Sekretarz - Łukasz Kossakowski

Jak powstało SCP
Stowarzyszenie Coachów Polskich zostało założone przez 16 członków założycieli w dniu 7 grudnia 2011.  Z dniem 19 kwietnia 2012 zostało wpisane do rejestru sądowego dla miasta Warszawy w XII wydziale gospodarczym pod numerem: 0000418417. Siedziba Stowarzyszenia jest pod adresem: Warecka 8/30a, 00-040 Warszawa i  tam należy kierować wszelką korespondencję.

Znajdź nas na Facebooku

Logowanie