Czym jest coaching?

Coaching - jest to proces wspierania klienta przez coacha na drodze osiągania wyznaczonego przez klienta celu.  Proces ten polega na tym, aby to klient prowadzony przez coacha, sam wypracował najlepsze dla siebie rozwiązanie, pozwalające na realizacje jego celu. Coaching zazwyczaj ma charakter indywidualny. Podczas pracy wykorzystywane są różne  metody i narzędzia,  pomagające klientowi dostrzec nowe perspektywy i możliwości realizacji celu.  Wynikiem coachingu dla klienta jest stworzenie jego indywidualnego planu działania, wprowadzenie go w życie oraz sprawdzenie jego skuteczności.
 
Czym jest Coaching - (Wersja dla Oporych)  - Coaching to połączenie doradztwa, z indywidualnym szkoleniem, z tym że coach nie naucza, lecz zadaje pytania skłaniajace klienta do znalezienia nowych odpowiedzi i rozwiązań, coach też nie doradza, lecz wspiera i wzmacnia umiejętności klienta poprzez ćwiczenia, tak by to klient sam osiągnął swój wymarzony cel, który bez pomocy coacha wydawał się nieosiągalny.
 
Klient – to osoba, która ma określony cel, który chce zrealizować, szukająca optymalnego sposobu jego realizacji z pomocą Coacha.
 
Coach – to osoba, która poprzez pytania i ćwiczenia pomaga klientowi w realizacji zdefiniowanego celu. Coach dba także o prawidłowy i bezpieczny przebieg procesu coachingu.  

 

Znajdź nas na Facebooku

Logowanie